Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

Identificatie

Soort entiteit

Instelling

Geauthoriseerde naam

Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

Parallelle vormen van de naam

Gestandaardiseerde naamvorm(en) volgens andere regels.

Aandere naamsvormen

Identificatiecode voor organisaties

Beschrijving

Bestaansperiode

1902 - 1918

Geschiedenis

Az állami tisztviselők 1901. évi országos kongresszusán, mely a fizetésemelés érdekében való egységes eljárást szabályozta, elhatároztatott az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének a megalakítása is.
Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Plaatsen

Budapest,
Vác

Rechtsvorm

Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Functies, beroepen en activiteiten

Az állami tisztviselők érdekeinek a szolgálatát tekintette kötelességének az egyesület és pedig a következőkben: a tisztviselők helyzetének javítására irányuló különféle törekvéseket közös irányba terelni és vezetni; a tiszviselök jogos igényeit ls érdekeit ezeknek az alapszabályoknak keretén belül képviselni és előmozdítani, a tisztviselőket érdeklő irodalmi munkákat nyilvánosságra hozni, ily munkákat kidolgozni és azok kiadását elősegíteni: saját szakközlönyt fönntartani ; oly segélyalapokat vagy más intézményeket kezdeményezni, támogatni, létesíteni, avagy a meglévőket egyesíteni, melyek az országos egyesület tagjainak, vagy azok családtagjainak avagy általában az összes állami tisztviselőknek előnyöket biztosítanak; a vidéki szervezetek alakításánál közreműködni.
(Forrás: Budapest, 1902. július 14.)

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Interne structuren / genealogie

Az egyesület szervezete a kővetkező: kongresszus, közgyűlés, igazgatóválasztmány, helyi bizottságok, vidéki körök és a tisztikar. Kongresszust csak minden második esztendőben hívtak össze. A közgyűlést minden évben Budapestre hívták össze. Az alapszabályok intézkednek a közgyűlés, az igazgatóválasztmány, a vidéki körök, a helyi bizottságok és a tisztikar hatásköréről, az egyesülőt vagyonáról, a feloszlásról és a felügyeleti jogról.

Algemene context

relaties

Access points area

Onderwerp trefwoord

Geografische trefwoorden

Occupations

Beheer

Authority record identifier

Maintained by

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

Taal (talen)

Schrift(en)

Bronnen

Onderhoudsaantekeningen

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places