Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1902 - 1918

Története

Az állami tisztviselők 1901. évi országos kongresszusán, mely a fizetésemelés érdekében való egységes eljárást szabályozta, elhatároztatott az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének a megalakítása is.
Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Helyek

Budapest,
Vác

Jogi helyzete

Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Az állami tisztviselők érdekeinek a szolgálatát tekintette kötelességének az egyesület és pedig a következőkben: a tisztviselők helyzetének javítására irányuló különféle törekvéseket közös irányba terelni és vezetni; a tiszviselök jogos igényeit ls érdekeit ezeknek az alapszabályoknak keretén belül képviselni és előmozdítani, a tisztviselőket érdeklő irodalmi munkákat nyilvánosságra hozni, ily munkákat kidolgozni és azok kiadását elősegíteni: saját szakközlönyt fönntartani ; oly segélyalapokat vagy más intézményeket kezdeményezni, támogatni, létesíteni, avagy a meglévőket egyesíteni, melyek az országos egyesület tagjainak, vagy azok családtagjainak avagy általában az összes állami tisztviselőknek előnyöket biztosítanak; a vidéki szervezetek alakításánál közreműködni.
(Forrás: Budapest, 1902. július 14.)

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Az egyesület szervezete a kővetkező: kongresszus, közgyűlés, igazgatóválasztmány, helyi bizottságok, vidéki körök és a tisztikar. Kongresszust csak minden második esztendőben hívtak össze. A közgyűlést minden évben Budapestre hívták össze. Az alapszabályok intézkednek a közgyűlés, az igazgatóválasztmány, a vidéki körök, a helyi bizottságok és a tisztikar hatásköréről, az egyesülőt vagyonáról, a feloszlásról és a felügyeleti jogról.

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek