Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

Zone d'identification

Type d'entité

Collectivité

Forme autorisée du nom

Állami Tisztviselők Országos Egyesülete Váci Köre

forme(s) parallèle(s) du nom

Forme(s) du nom normalisée(s) selon d'autres conventions

Autre(s) forme(s) du nom

Numéro d'immatriculation des collectivités

Zone de description

Dates d’existence

1902 - 1918

Historique

Az állami tisztviselők 1901. évi országos kongresszusán, mely a fizetésemelés érdekében való egységes eljárást szabályozta, elhatároztatott az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének a megalakítása is.
Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Lieux

Budapest,
Vác

Statut légal

Az egyesület 1918. december 16-i közgyűlése határozatot fogadott el, a mely kimondja, hogy az állami tisztviselők országos egyesülete januárban közgyűlést hiv össze, a melynek egyetlen programpontja az egyesület feloszlatása.

Fonctions et activités

Az állami tisztviselők érdekeinek a szolgálatát tekintette kötelességének az egyesület és pedig a következőkben: a tisztviselők helyzetének javítására irányuló különféle törekvéseket közös irányba terelni és vezetni; a tiszviselök jogos igényeit ls érdekeit ezeknek az alapszabályoknak keretén belül képviselni és előmozdítani, a tisztviselőket érdeklő irodalmi munkákat nyilvánosságra hozni, ily munkákat kidolgozni és azok kiadását elősegíteni: saját szakközlönyt fönntartani ; oly segélyalapokat vagy más intézményeket kezdeményezni, támogatni, létesíteni, avagy a meglévőket egyesíteni, melyek az országos egyesület tagjainak, vagy azok családtagjainak avagy általában az összes állami tisztviselőknek előnyöket biztosítanak; a vidéki szervezetek alakításánál közreműködni.
(Forrás: Budapest, 1902. július 14.)

Textes de référence

Organisation interne/Généalogie

Az egyesület szervezete a kővetkező: kongresszus, közgyűlés, igazgatóválasztmány, helyi bizottságok, vidéki körök és a tisztikar. Kongresszust csak minden második esztendőben hívtak össze. A közgyűlést minden évben Budapestre hívták össze. Az alapszabályok intézkednek a közgyűlés, az igazgatóválasztmány, a vidéki körök, a helyi bizottságok és a tisztikar hatásköréről, az egyesülőt vagyonáról, a feloszlásról és a felügyeleti jogról.

Contexte général

Zone des relations

Zone des points d'accès

Mots-clés - Sujets

Mots-clés - Lieux

Occupations

Zone du contrôle

Identifiant de notice d'autorité

Entretenu par

Identifiant du service d'archives

Règles et/ou conventions utilisées

Statut

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Notes de maintenance

  • Presse-papier

  • Exporter

  • EAC

Sujets associés

Lieux associés