Városi Direktórium, Vác

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Városi Direktórium, Vác

Párhuzamos névformák

  • Váci Városi Direktórium

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1919

Története

A Váci Néptanács 1919. február 10-én alakult meg. A Városi Munkástanács valószinűleg március 22-én vette át a város vezetését, A Munkástanács a város élére Direktóriumot - saját elnevezéssel - "népbiztosok tanácsát" állított. A későbbi direktóriumi vezetők közül Kovacsik Mihály, Klein Károly, Mathisz Mihály, Termann József már a Néptanácsban is vezető szerepet vittek. 1919. április 7-én választották meg a 47 tagú végleges Munkástanácsot, amely április 10-én kezdte meg működését. Ekkor választották meg a 12 tagú Intézőbizottságot is. A Direktórium végleges összetételét a Munkástanács április 17-i ülésén határozták meg.
A Forradalmi Kormányzótanács lemondásának híre augusztus. 2-án érkezett, de a Direktórium még augusztus 6 -ig működött. Augusztus 6-án Novak Antal polgármester a megszálló román csapatok parancsnokával együtt átvette a város vezetését.

Helyek

Vác

Jogi helyzete

Funkció, foglalkozás, tevékenység

A Városi Direktórium tevékenysége egyrészt felölelte a régi városi tanácsét, másrészt bővült a forradalmi helyzet által megkövetelt hatáskörrel. Nevezetesen tudomásul vette a felsőbb rendelkezéseket és érvényre juttatta azokat. Önálló döntéseket hozott főleg szociális kérdésekben, megbízottakat küldetett ki és döntött személyi és alkalmazási ügyekben, végrehajtotta a szocializálásokat, döntött anyakönyvi, árvafelügyeleti és illetőségi ügyekben, hadigondozási és hadkiegészítési ügyekben, eljárt a lakosság és a hadsereg ellátása ügyében, népművelési, oktatási és kulturális ügyeket intézett, kezelte a közvagyont és pénzkiutalásokat eszközölt, közintézmények anyagi és személyi állományát illetően gyakorolt felügyeletet.

Feladatkör, hatáskör

A Városi Direktórium illetékessége a város területére terjedt ki.

Szervezeti felépítés/geneológia

Az 1919. április 7-én megválasztott Munkástanács tagjai a következők voltak: Abelovszky János, Attomik Károly, Balog Rúzsa József, Bánffy György, Czinege Vince, Csepreghy Mihály, Dózsa Jenő, Erdős Bernát, Farkas István, Gulyás Mihály, Huszka Gyuia, Kákonyi István, Klein Károly, Klein Károlyné, Kóczián Antalné, Kocsis Pál, Komáromi Kálmánné, Karábel József, ifj.Kosdi János, Kovács Dezső, Kovacsik Mihály, Kozma Gyula, Kozma Lajos, Kozma Sándor, Kriszháber Imre, Maróthy Lajos, Matheika János, Mathisz Mihály, Mathisz Mihályné, Névtelen János, Nyeste Mihály, Pajor István, Petrásovics József, Pokornyi Ödön, Priboly Lipót, Rázmán Ferenc, Ruzicska. Ferenc, Salamon Dezső, Simonfi Mihály, Staut Mihály, Susitzky Ignác, Szabó Károly, Szili Pál, Termann József, Uri Gyula, Vass István és Winkler Sándor.
Az Intézőbizottság tagjai közé az alábbi elvtársakat választották: Salamon Dezső, Huszka Gyula, Kriszháber Imre, Erdős Bernát, Bánffy György, Simonfi Mihály,Ruzicska Ferenc,Termann József, ifj. Kosdi János, Csepreghy Mihály, Vass István, Pokornyi Ödön.
A Direktórium élén a politikai főmegbízott, Kovacsik Mihály állt, helyettese Klein Károly, a Munkástanács elnöke volt. A Direktórium tagjai a Munkástanács által kiküldött szakbizottságok élére kinevezett "népbiztosok" (politikai megbízottak) voltak. Klein Károly pénzügyi és lakásügyi megbízott, Termann József közélelmezési megbízott, Mathisz Mihály népjóléti megbízott, Pokorni Ödön szocializálási megbízott, Matheika János tanügyi és sajtóügyi megbízott, Talpas János faügyi, Maróthy Lajos jogügyi megbízott lett.
Ezenkívül Mezőgazdasági Bizottság, Birtokrendező Bizottság, Egészségügyi Direktórium, Kulturpropaganda Bizottság, Sportdirektórium, Hadigondozó Bizottság, Női Tanács, Bűnvádi Ügyeket Átvizsgáló Tanács és Ipari Termelési Tanács működésére van adat.
Az egyes ügyekkel foglalkozó további személyeket csak részben lehet azonosítani a szűkös adatok alapján. A közszolgálatban megtartott Nóvák Antal volt polgármesterhelyettes internált ügyekben, Kiss Ernő munkaügyekben, Rázmán hadkiegészítési és hadigondozási, Fóti és Boday adó, Miltényi számvevőségi, dr. Csányi pedig egészségügyi és kórházügyekben intézkedett.

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek