Tatabányai (Bánhidai) Turul Emlékmű Alapítvány

Original Digitális objektum not accessible

Azonosítási adatcsoport

Entitás típusa

Szervezet/testület

Kitüntetett névalak

Tatabányai (Bánhidai) Turul Emlékmű Alapítvány

Párhuzamos névformák

Egyéb szabvány szerinti névalak(ok)

Más névformák

A szervezetek/testületek egyedi azonosítói

Leírási adatcsoport

Létezés időköre

1991 - 2001

Története

Alakulás dátuma: 1991.03.27.
Törlés hatálya: 2001.07.17.

Helyek

Jogi helyzete

Az önkormányzat a „Turul Emlékmű Alapítvány” helyett 1999. márciusban új alapítványt hozott létre a városi köztéri alkotások, műemlékek, műemlék jellegű épületek fenntartására, megóvására és újak létesítésére. A létrehozott „Szebb Környezetünkért” közalapítvány tagjai: Ferencz Mártonné, Gallai Rezső, László Tibor, dr. Petrássy Miklós és Pusztai Endre.
A kuratórium elnökének dr. Petrássy Miklóst, titkárnak László Tibort választották meg.

Funkció, foglalkozás, tevékenység

Feladatkör, hatáskör

Szervezeti felépítés/geneológia

Az alapítvány tagjai: Majtán Ferenc, Bencsik János, dr. Csőke Sándor

Általános kontextus

Kapcsolatok adatcsoport

Kapcsolódási pontok adatcsoport

Téma kapcsolódási pontok

Hely kapcsolódási pontok

Elfoglaltságok

Ellenőrző adatcsoport

Iratképző azonosítója

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

  • Vágólap

  • Exportálás

  • EAC

Kapcsolódó témák

Kapcsolódó helyek